รีโนเวทครัว คุณปุ๊ก

รีโนเวท : ห้องครัว สถานที่ : วัดเสมียรนารี ลูกค้า : คุณปุ๊ก ขนาด : เคาเตอร์รูปตัวแอล ความยาวรวม 5.5 เมตร ควบคุมงานก่อสร้างโดย Miss Rainbow